IPS
rss

Ostatnia aktualizacja: 23-01-2018


CENNIK MODUŁÓW formularzy dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS


01. US - Urząd skarbowy 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
03. GUS - Urząd statystyczny 04. Finansowo - księgowe
05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty 06. Różne
07. Bankowe 08. Sądowe
09. PFRON 10. Pracownicze
11. Agencje Rolne 12. Organa egzekucyjne
13. Dla lekarzy 14. Środowiskowe
15. KRUS 16. Państwowa Inspekcja Sanitarna
17. Izba i urząd celny

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Jeżeli w przeciągu 2 miesięcy od dnia zakupu zostanie opracowany nowy wzór formularza, licencja na nowy moduł jest podawana bezpłatnie.


01. US - Urząd skarbowy

Pakiet PITYR
cena brutto: 492,00 zł Do koszyka aktualizacja: 246,00 zł Do koszyka  

Zniżka 75% dla szkół publicznych i fundacji. Cena obejmuje również licencję na program PITy 2017 - więcej o programie na stronie pit.dobry.pl.

PIT-16A(9)(od 2017 e-dek), PIT-19A(8)(od 2017 e-dek), PIT-28(20)(za 2017 e-dek), PIT-28/A(17)(za 2017), PIT-28/B(14)(za 2017), PIT-2K(8)(za 2017), PIT-36(25)(za 2017 e-dek), PIT-36L(14)(za 2017 e-dek, PIT-37(24)(za 2017 e-dek), PIT-38(12)(za 2017 e-dek), PIT-39(8)(za 2017 e-dek), PIT/B(15)(za 2017), PIT/BR(2)(za 2017), PIT/D(26)(za 2017), PIT/DS(2)(za 2017), PIT/M(7)(za 2017), PIT/O(22)(za 2017), PIT/TP(1)(za 2017), PIT/Z(6)(za 2017), PIT/ZG(5)(za 2017).
Pakiet VAT
cena brutto: 153,75 zł Do koszyka    
VAT-7 JST(17)gr, VAT-7(17)(od 2016 e-dek), VAT-7K(11)(od 2016 e-dek), VAT-R(13)(od 2017 e-dek).
AKC-4/AKC-4zo(5)(od 2017) Deklaracja dla podatku akcyzowego
cena brutto: 123,00 zł Do koszyka aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka  
Cena obejmuje AKC-4/AKC-4zo + załączniki + AKC-PA. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-EN(6)(od 2017) Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-P(2)(2017) Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-R(3)(od 2017) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-ST/AKC-STn(4)(od 2017) Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-U/A(1)(od 2017) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
AKC-U/S(1)(od 2017) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
AKC-WG(3)(od 2017) Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-WW(5)(od 2017) Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-Z(3)(od 2017) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ASOZ(od 2017) Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
CBC-P(1)(od 2017.12 e-dek) Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z poprzedniej wersji.
CIT-10Z(3)(od 2016 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 2.
CIT-11R(3)(od 2016 e-dek) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od doch. z dywidend oraz innych przych. z tyt. udziału w zyskach osób prawnych, wydatk. na inne cele niż wym. w ośw. CIT-5 lub dekl. CIT-6AR (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 2.
CIT-5(10)(od 2016) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
CIT-6AR(3)(od 2016 e-dek) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 2.
CIT-6R(4)(od 2016 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 3.
CIT-7(10)(od 2015) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
CIT-8(25)(od 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje CIT-8 i CIT-8/O. Załączniki CIT-D, CIT/BR i CIT/TP są bezpłatne.
CIT-8A(12)(od 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
CIT-8B(11)(od 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
CIT-9R(5)(od 2016 e-dek) Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagr. przeds. żeglugi handlowej od zagr. zleceniod. (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 4.
CIT-CFC(2)(od 2016 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
CIT-ST(7)(od 2017 e-dek) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
CIT-VC(1)(od 2017 e-dek) Informacja o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje CIT-VC(1)(od 2017 e-dek) i CIT-VC zał.(1)(od 2017).
CRS-1(1)(od 2017 e-dek) Informacje o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych (dla jednej raportującej instytucji finansowej)(e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje CRS-1(1)(od 2017 e-dek), CRS-1(kor)(1)(od 2017), CRS-1(org)(1)(od 2017) i CRS-1(os.fiz)(1)(od 2017).
DRA-1(3) Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych.
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
DT-1(5)(od 2016) Deklaracja na podatek od środków transportowych
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje DT-1 i DT-1/A. Akceptowane są licencje zwykłe z DT-1(4)(od 2012).
EPPDG(1) Ewidencja przebiegu pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje EPPDG + EPPDG-zał.
FAT-1(2)(od 2017 e-dek) Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych (dla jednej raportującej instytucji finansowej)(e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje FAT-1(2)(od 2017 e-dek) i FAT-1 cz.C(2)(od 2017).
FIN-1(1)(od 2016 e-dek) Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
GHD-1(2)(od 2017.09) Informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
GL-1(1)(od 2012) Wniosek o rejestrację automatu lub urządzenia do gier
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
GL-2(1)(od 2012) Zgłoszenie przemieszczenia / zawieszenia eksploatacji / wycofania z eksploatacji automatu lub urządzenia do gier
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ICPW(1x2)(od 2017) Polecenie przelewu/wpłaty cła, podatków od importu towarów oraz mandatów, kar pieniężnych i innych należności związanych z importem towarów
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Przelewy.
IFT-1/IFT-1R(13)(od 2016 e-dek) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 12.
IFT-2/IFT-2R(7)(od 2016 e-dek) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 6.
IFT-3/IFT-3R(8)(od 2017 e-dek) Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje IFT-3/IFT-3R(8)(od 2017 e-dek) i IFT/A(6)(od 2017).
IGH-1(1)(od 2017) Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje IGH-1 i IGH/1A.
IKE-1(3) Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje IKE-1 i załączniki.
IKE-2(3) Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje IKE-2 i załączniki.
IKZE-1(1) Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje IKZE-1 i załączniki.
IKZE-2(1) Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje IKZE-2 i załączniki.
KON-W(4) Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
NIP-2(11)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Wysyłka do systemu e-Deklaracje w przygotowaniu.
NIP-5/W(8)(od 2017) Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z poprzedniej wersji.
NIP-7(4)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z poprzedniej wersji. Wysyłka do systemu e-Deklaracje w przygotowaniu.
NIP-8(2)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z poprzedniej wersji. Wysyłka do systemu e-Deklaracje w przygotowaniu.
NWAZ(od 2017) Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
OFON(od 2016) Oświadczenie w sprawie wyboru formy opodatkowania najmu
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OPAL(1)(od 2018) Informacja w sprawie opłaty paliwowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OPD-1(2)(od 2017) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OPL-1(5)(od 2017) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
OPL-1P(1)(od 2017) Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
OPO-1(1)(od 2017) Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
OPS-1(2)(od 2017) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ORD-HZ(4)(od 2017) Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ORD-IN(8)(od 2017) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje ORD-IN(8)(od 2016) i ORD-IN/A(6)(od 2017).
ORD-M(3)(od 2016) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ORD-OG(3)(od 2017) Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje ORD-OG(3)(od 2017) i ORD-OG/A(2)(od 2017).
ORD-TK(4)(od 2016 e-dek) Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ORD-U(5)(od 2016 e-dek) Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ORD-W1(4)(od 2016 e-dek) Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)(e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ORD-WS(2)(od 2017) Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje ORD-WS(2)(od 2017), ORD-WS/A(2)(od 2017) i ORD-WS/B(2)(od 2017).
PCC-2(7)(od 2017 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PCC-3(5)(od 2016 e-dek) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje PCC-3(5)(od 2016 e-dek) i PCC-3/A(3)(od 2016 e-dek).
PIT-11(23)(od 2016 e-dek) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje)
cena brutto: 123,00 zł Do koszyka aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 22.
PIT-14(7)(e-dek) Informacja o: wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego / wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PIT-16(14)(od 2016 e-dek) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 13.
PIT-16A(9)(od 2017 e-dek) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PIT-16Z(13)(od 2015 e-dek) Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PIT-19A(8)(od 2017 e-dek) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PIT-2(5)(od 2017) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PIT-23(6)(od 2012 e-dek) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PIT-2A(5)(od 2017) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PIT-3(5)(od 2017) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PIT-40A/11A(18) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
PIT-4R(6)(od 2016 e-dek) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 5.
PIT-6(12)(od 2016 e-dek) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PIT-8AR(6)(od 2016 e-dek) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 5.
PIT-8C(8)(od 2016 e-dek) Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 7.
PIT-CFC(2)(od 2016 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PIT-R(18)(od 2016 e-dek) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 17.
POG-5(2)(od 2017) Deklaracja dla podatku od gier
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje POG-5(2)(od 2017), POG-5/A(2)(od 2017), POG-5/C(2)(od 2017) i POG-5/D(2)(od 2017).
POG-P(2)(od 2017) Deklaracja dla podatku od gier - turniej gry pokera
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
PPD-1(2)(od 2017) Pełnomocnictwo do doręczeń
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PPO-1(2)(od 2017) Pełnomocnictwo ogólne
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PPS-1(2)(od 2017) Pełnomocnictwo szczególne
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PT-1(1)(e-dek) Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym {e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PT-2(1)(e-dek) Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
SD-2(6)(od 2017 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
SD-3(6)(od 2016 e-dek) Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje SD-3(6)(od 2016 e-dek) i SD-3/A(6)(od 2016 e-dek).
SD-Z2(6)(od 2016 e-dek) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
SSE-R(5)(od 2017) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje SSE-R(5)(od 2017), SSE-R/A(3)(od 2016) i SSE/A(2)(od 2015). Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
TAX-ZAS(5)(2011) Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
TAX(7)(2015) Wniosek (korekta wniosku) o zwrot VAT
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
UPL-1(6)(od 2017) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
UPL-1P(1)(od 2017) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
UPR-1(1)(od 2017) Upoważnienie do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
UPR-2(1)(od 2017) Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
USNP(5) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
USPST Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika podatku od towarów i usług
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
USRZ(7)(od 2015) Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu wpłacania zaliczek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
VAT-10(5)(od 2016 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
VAT-11(5)(od 2016 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 4.
VAT-12(3)(od 2016 e-dek) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
VAT-13(1)(2013 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
VAT-14(2)(od 2017) Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załącznik VAT-14/A jest bezpłatny.
VAT-21(2)(e-dek) Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
VAT-22(2) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
VAT-23(2)(e-dek) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
VAT-26(1) Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka    
Cena obejmuje VAT-26(1) i VAT-26 cz.C(1)(e-dek).
VAT-27(2)(od 2017 e-dek) Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje VAT-27(2)(od 2017 e-dek), VAT-27 cz.C(2)(od 2017) i VAT-27 cz.D(2)(od 2017).
VAT-28(2)(od 2017 e-dek) Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje VAT-28, VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D, VAT-28/E.
VAT-7(17)(od 2016 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje VAT-7(17)(od 2017) i VAT-7 JST(17)gr. Załączniki VAT-ZD, -ZT i -ZZ są bezpłatne. Dostępny również w Pakiecie VAT.
VAT-7K(11)(od 2016 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (kwartalna) (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Załączniki VAT-ZD, -ZT i -ZZ są bezpłatne. Dostępny również w Pakiecie VAT.
VAT-8(8)(od 2016 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
VAT-9M(7)(od 2017 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
VAT-ID(2) Wniosek o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów z terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje VAT-ID + VAT-ID-KONT.
VAT-IM(4)(od 2017) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje VAT-IM(4)(od 2017) i VAT-IM/A(2)(od 2017). Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
VAT-R(13)(od 2017 e-dek) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie VAT.
VAT-R/UE(1)(2008) Informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
VAT-UE(4)(od 2017 e-dek) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje VAT-UE + VAT-UEK cz.C + VAT-UEK cz.D + VAT-UEK cz.E i VAT-UEK.
VAT-UEK(4)(od 2017 e-dek) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje VAT-UE + VAT-UEK cz.C + VAT-UEK cz.D + VAT-UEK cz.E i VAT-UEK.
VIN-D(1)(e-dek) Deklaracja dla rozliczania podatku vat w zakresie procedury nieunijnej (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
VIN-R(2)(e-dek) Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania vat (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
VIU-D(1)(e-dek) Deklaracja dla rozliczania podatku vat w zakresie procedury unijnej (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
VIU-R(2)(e-dek) Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania vat (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
VZM-1(6)(od 2015) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje VZM-1 + VZM-1/A + VZM-1/B + VZM-1/C.
WGH(1)(od 2017) Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Wn CFR-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WnZwZA(od 2017) Wniosek o zwolnienie/ przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
WOC(1) Wniosek o ustanowienie / zmianę / zniesienie wolnego obszaru celnego lub o ustanowienie / zmianę / zniesienie składu wolnocłowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WW-1(od 2017) Wniosek o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych/ zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WWAP(1) Wniosek o wyznaczenie asystenta podatnika
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WZP-1K(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WZP-1M(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za miesiąc
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WZP-1R(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WZS-1K(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WZS-1M(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za miesiąc
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WZS-1R(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZAKC(od 2017) Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium kraju
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAKR(1) Zawiadomienie o zastosowaniu kas rejestrujących
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZAP-3(4)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (e-deklaracje)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej. Wysyłka do systemu e-Deklaracje w przygotowaniu.
ZAS-DF(3)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-DP(3)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-HZ(1)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-HZU(1)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-P(3)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-S(3)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-SC(1)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-W(3)(od 2017) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-Z(4)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAW-K(3) Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZGKR(1) Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZPP-1(1) Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wys. pobr. podatku
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZSN(1) Zawiadomienie o dokonanym spisie z natury
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZWR AKC SAM(od 2017) Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZWR AKC(od 2017) Wniosek o zwrot akcyzy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZZKP(od 2017) Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZZMPD Zestawienie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy - raport pomocniczy do deklaracji rocznej PIT-4R
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  

02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

A1 DW(2) Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
A1 PD(2) Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
A1 PDz(2) Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
A1 PL(2) Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
A1 PN(2) Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
E 101 (2007) Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
EKP(od 2017) Wniosek w sprawie kapitału początkowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje Kp-1 i Kp-3.
EMC(od 2017) Wniosek o emeryturę częściową
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-ER-WEC-02.
EMP(od 2017.09) Wniosek o emeryturę
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej. Zastępuje ZUS RP-1E.
ER-13(od 2017) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznawanych przez ZUS
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ERN(od 2017) Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS Rp-1R.
EROP(od 2017) Oświadczenie o osiąganiu przychodu
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS Rw-73.
ERP-6(od 2017) Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS Rp-6 i Rp-6Z.
ERPO(od 2017) Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-ER-WPS-02.
ERR(od 2017) Wniosek o rentę rodzinną
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS Rp-2.
ESP(od 2017) Wniosek o świadczenie przedemerytalne
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS Rp-26.
EWG-M(od 2017) Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-ER-WGM-01.
EWG-P(od 2017) Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-ER-WGP-01.
EWG-W(od 2017) Wskazanie/ zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-ER-WUG-01.
EWS(od 2017) Wycofanie wniosku
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-ER-WWS-01.
EZP(od 2017) Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-ER-WZD-01.
IMOU(1) Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
INF-O-PP(od 2016) (ZUS-RD-FPI-02) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
IROU(2) Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OL-10(od 2017) Wywiad zawodowy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS N-10.
OL-3(od 2017) Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OL-4(od 2017) Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OL-9(od 2017) Zaświadczenie o stanie zdrowia
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS N-9.
ONPdm Wniosek dłużnika o umorzenie -abolicja - Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OPNP(2) Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis / pomocy publicznej de minimis w rolnictwie / pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OStosMaj(1) Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OUKR Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PEL(od 2017) Pełnomocnictwo
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje PEL(od 2017), PEL-K(od 2017) i PEL-Z(od 2017).
PL/USA 1(2) Zaświadczenie o ubezpieczeniu
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PS-OFE(1) Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą OFE
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
RAB(od 2017) Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-RD-FAB-01.
RAW(od 2017) Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-RD-FAW-01.
RD-2(od 2017) Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis, pomocy publicznej de minimis w rolnictwie, pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
RD-3(od 2017) Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
RD-6 Wniosek o przeksięgowanie wpłaty pomiędzy kontami płatników składek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
RNW(od 2017) Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-RD-WDZ-01.
ROF(od 2017) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-RD-OOF-01.
RON(od 2017) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-RD-OSR-01.
ROP(od 2017) Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-RD-OOP-01.
ROS(od 2017) Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną wysokość stopy referencyjnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ROW(od 2017) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-RD-OFN-01.
RSO(od 2017) Wniosek o odroczenie terminu płatności składek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-EOP-02.
RSR(od 2017) Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-EUR-02.
RSU(od 2017) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-EUN-02.
SUB-OFE(1) Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez zakład ubezpieczeń społecznych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
US-1(1) Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
US-2(1) Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
US-3(1) Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
US-34(1) Wniosek o potwierdzenie zaświadczenia A1 - porozumienie wyjątkowe na podstawie art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
US-35(1) Wniosek o zmianę danych w wydanym zaświadczeniu (formularz E101/A1)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
US-36(1) Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego na podstawie: art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
US-38(1) Informacje w celu poświadczenia formularza E 101 dla pracownika delegowanego na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE/EOG
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
US-39(1) Informacje w celu poświadczenia formularza E 101 osoby prowadzącej działalność przejściowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE/EOG
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
US-7(od 2017) Wniosek o wydanie zaświadczenia/ informacji z konta osoby ubezpieczonej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
US-9(od 2017) Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/ chorobowe
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
USA/PL 11 Wyrażenie zgody (Consent statement)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
USS(od 2017) Wniosek o transfer/ wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-US-WSS-01, ZUS-US-WSM-01, ZUS-US-WSW-01.
USZ(od 2017) Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek za zleceniobiorcę
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS-US-PWS-01.
UWZ(od 2017) Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WOUA(2011) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WOUD(2) Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WOUM(2012) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek (abolicja matki)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WZ0-PL-1(2) Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych (U.S. SOCIAL SECURITY)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Z-15A(od 2017) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS Z-15.
Z-15B(od 2017) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS Z-15.
ZAO(od 2017) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZAS-34.
ZAS-12(1) Zaświadczenie płatnika składek o dacie dostarczenia zaświadczenia
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZAS-15(od 2017) Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZAS-23(od 2017) Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZAS-36(od 2017) Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZAS-53(od 2016.11) Wniosek o zasiłek chorobowy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-64(1) Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZPW(od 2017) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUIP(2) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUP(od 2017) Zaświadczenie płatnika składek - zasiłek pogrzebowy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUR(od 2017) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS DRA(od 2016) Deklaracja rozliczeniowa
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS ER-9(1) Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego / wojskowego - legitymacja osoby represjonowanej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS IWA(3) Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS KOA Zgłoszenie korekty okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS Np-7(7) Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS PR-4(od 2017.09) Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeń
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS RCA(od 2013) Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS RMUA(od 2010) Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
ZUS Rp-12(od 2017) Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS Rp-13(6) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS Rp-15(2) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS Rp-18(od 2017) Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS Rp-1a(od 2017) Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS Rp-1Epom(od 2017) Wniosek o emeryturę pomostową
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS Rp-3(3) Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS Rp-7(od 2017) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS Rp-70(od 2017) Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS Rp-8(5) Zeznanie świadka w sprawie emerytalno - rentowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS Rp-9(od 2013) Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS RSA(2010) Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS Rw-3(od 2017) Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS RZA(od 2013) Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS Z-10(od 2016.11) Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy / świadczenie rehabilitacyjne
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS Z-12(od 2017) Wniosek o zasiłek pogrzebowy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS Z-3(od 2017) Zaświadczenie płatnika składek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS Z-3a(od 2017) Zaświadczenie płatnika składek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS Z-3b(od 2016.11) Zaświadczenie płatnika składek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS ZAA(od 2010) Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS ZAM(od 2017) Wniosek o zasiłek macierzyński
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZAS-54.
ZUS ZBA(od 2010) Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS ZCNA(od 2013) Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS ZFA(od 2010) Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS ZIPA(od 2010) Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS ZIUA(od 2013) Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS ZPA(od 2010) Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS ZRU(3) Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS ZSWA(od 2013) Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS ZUA(od 2013) Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS ZWPA(od 2010) Wyrejestrowanie płatnika składek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS ZWUA(od 2013) Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS ZZA(od 2013) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS ZZP(3) Zgłoszenie zapytania płatnika
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS ZZU(2) Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS-ER-DKK-01 Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/dodatek kombatancki/dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS-ER-WWS-01(od 2017) Wniosek o wycofanie wniosku złożonego w sprawie polskiego świadczenia emerytalno-rentowego oraz świadczenia zagranicznego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS-ER-ZOW-01(od 2017) Zawiadomienie o wypadku
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS-EWN(1) Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS-RD-OPK-01 Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS-RD-OPN-01 Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS-RD-OPR-01 Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na restrukturyzację
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS-RD-OPW-01 Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS-RD-WKE-01 Wniosek o umorzenie należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS-RD-WPE-01 Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS-RD-WRK-01 Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS-RD-WSM-01 Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS-RD-WUE-01 Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS-US-WSI-01 Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS-US-WSZ-01(1) Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  

03. GUS - Urząd statystyczny

DG-1(2018) Meldunek o działalności gospodarczej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje DG-1(2018) i DG-1(zał.B)(2018).
F-01/I-01(2017) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe - kwartalne w 2017 r.
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje F-01/I-01 + F-01/I-01gr.
F-03(za 2017) Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
H-01/k(2017) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
KZ(za 2016) Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
P-01(za 2017) Sprawozdanie o produkcji za rok 2017
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
P-02(2018) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach za miesiąc w 2018 r.
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
RF-01(2017) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych sporządzone na koniec kwartału
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
RG-OF(od 2015) Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załącznik RG-RD jest bezpłatny. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
RG-OP(od 2015) Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki RG-RD i RG-SC są bezpłatne. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
SP GUS(za 2016)(cz.1) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2016
cena brutto: 72,80 zł Do koszyka aktualizacja: 36,90 zł Do koszyka  
Cena obejmuje SP GUS(cz.1) + SP GUS(cz.2) + dodatkowe strony + ZDS.
SP-3(za 2016) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za 2016 r.
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
Z-03(2017) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca kwartału
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
Z-05(2017) Badanie popytu na pracę
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
Z-06(za 2017) Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Z-KW(5) Statystyczna karta wypadku
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZDS (za 2017) Załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.

04. Finansowo - księgowe

Pakiet Kasowe
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka    
IKZ(1), KP, KP waluta, KW, KW waluta, PIK(2), RK(1a), RKD.
Pakiet Księgowe
cena brutto: 123,00 zł Do koszyka    
NOKS, NOT KOR(5), NotOds(3), PK(od 2016), Rozl. zaliczki, WDZ(2).
Pakiet Magazynowe/ST
cena brutto: 123,00 zł Do koszyka    
ASZN(2), KKM, KSTR, LT/LN(1), Mm, OT, P (2x), PLST(2), PMAT, Pz, Rw(3x), SNEA, SNKN, SNOK, SNOP, SNOPM, SNRRI, SNZS, W (2x).
ASZN(2) Arkusz spisu z natury
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
BILANS-1(od 2015) Bilans przedsiębiorstwa wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
BILANS-2(od 2013) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego wg Dz.U.13.289
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
BILANS-M(od 2015) Bilans dla jednostek mikro wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
BILANS-MA(od 2015) Bilans dla jednostek małych wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
BILANS-OPP(od 2015) Bilans dla organizacji pożytku publicznego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
DW Dowód wewnętrzny
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
DZ FV(2011) Dzienne zestawienie faktur VAT dla podatników dokonujących sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
EOP(1) Ewidencja oczywistych pomyłek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
EPRG(od 2015) Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ER1(2) Ewidencja przychodów (ryczałtowa)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ES(1) Ewidencja sprzedaży prowadzonej przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
EST(2) Ewidencja środków trwałych - książka inwentarzowa z tabelą amortyzacyjną - dla mniejszych jednostek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
EW(2009) Ewidencja wyposażenia
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Ewid. Fakt. VAT(2011) Ewidencja faktur VAT
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Ewid. Zak. Roz. Ewidencja faktur zakupowych VAT - wersja rozbudowana
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Ewid. Zak. VAT(2011) Ewidencja faktur zakupowych VAT
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
EZT(1) Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Fakt. bez VAT(1) Faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT lub
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Fakt. Br(5) Faktura liczona od cen brutto (w tym: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie, pro forma)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Fakt. BrJST(1) Faktura liczona od cen brutto dla jednostek samorządu terytorialnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Fakt. Kor. bez VAT(1) Faktura korygująca wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT lub wykonującego czynności zwolnione z VAT
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Fakt. Kor. Br(7) Faktura korygująca od cen brutto (w tym: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje Fakt. Kor. od netto i brutto.
Fakt. Kor. BrJST(1) Faktura korygująca od cen brutto dla jednostek samorządu terytorialnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje Fakt. Kor. od netto i brutto dla JST.
Fakt. Kor. Net(7) Faktura korygująca od cen netto (w tym: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje Fakt. Kor. od netto i brutto.
Fakt. Kor. NetJST(1) Faktura korygująca od cen netto dla jednostek samorządu terytorialnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje Fakt. Kor. od netto i brutto dla JST.
Fakt. Koryg. Pr. Marży(1) Faktura korygująca - procedura marży
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Fakt. Net(5) Faktura liczona od cen netto (w tym: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie, pro forma)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Fakt. NetJST(1) Faktura liczona od cen netto dla jednostek samorządu terytorialnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Fakt. Pr. Marży(4) Faktura - procedura marży
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Fakt. Upr(1) Faktura uproszczona (w tym: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Fakt. VAT RR-K(2) Faktura VAT RR dotycząca umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje Fakt. VAT RR(3), RR-K(2) i ODPR(2).
Fakt. VAT RR(3) Faktura VAT RR
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje Fakt. VAT RR(3), RR-K(2) i ODPR(2).
Fakt. Wewn. Tr(2) Faktura wewnętrzna środka transportu (w tym: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Fakt. Wewn.(2) Faktura wewnętrzna WNT (w tym: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Fakt. Zal. Końc(1) Faktura końcowa do zaliczkowej (w tym: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Fakt. Zal.(4) Faktura zaliczkowa (w tym: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KKM Karta kontowa materiałowa przebitkowa
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
KPiR-R(2)(od 2016) Podatkowa księga przychodów i rozchodów przeznaczona dla rolników prowadzących działalność gospodarczą
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KPiR(5)(od 2016) Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KSTR Karta środka trwałego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
LT/LN(1) Likwidacja środka trwałego/przedmiotu nietrwałego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
Mm Przesunięcie międzymagazynowe
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
MT-MN(1) Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego lub przedmiotu nietrwałego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
NOKS Nota księgowa
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Księgowe.
NOT KOR JST(1) Nota korygująca dla jednostek samorządu terytorialnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
NOT KOR(5) Nota korygująca
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Księgowe.
NotOds(3) Nota odsetkowa
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Księgowe.
ODPR(2) Oświadczenie dostawcy produktów rolnych dotyczące umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze (składane z pierwszą fakturą VAT RR-K)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje Fakt. VAT RR(3), RR-K(2) i ODPR(2).
OMPM Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OT - Przyjęcie środka trwałego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
P (2x) Magazyn przyjmie (ruch wewnętrzny) 2 egz.
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
PK(od 2016) Polecenie księgowania
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Księgowe.
PLST(2) Protokół likwidacji środka trwałego/wyposażenia
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
PMAT Przepustka materiałowa
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
PSKF(2011) Protokół anulowania sprzedaży z kasy fiskalnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PSN(5) Potwierdzenie salda należności lub zobowiązań
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PT(1) - Protokół przekazania - przejęcia środka trwałego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PWN(od 2016) Protokół dotyczący zaliczenia wierzytelności nieściągalnej w koszty uzyskania przychodu
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PWSK Protokół weryfikacji salda konta
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Pz Przyjęcie materiału z zewnątrz
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
RACHUNEK (bez VAT)(2) Rachunek dla sprzedawców nie będących płatnikami VAT (8 poz.; oryg. + kopia) dla sprzedaży bez obowiązku naliczania VAT
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
RB(1) Raport bankowy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
RK(1a) Raport kasowy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Kasowe.
RPPB(od 2015) Rachunek przepływów pieniężnych - metoda bezpośrednia wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje RPPB(od 2015) i RPPP(od 2015).
RPPP(od 2015) Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumnn)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje RPPB(od 2015) i RPPP(od 2015).
Rw(3x) Rozchód wewnętrzny 3 egz.
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
RZS-M(od 2014) Rachunek zysków i strat dla jednostek mikro wg Dz.U.14.1100
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
RZS-OPP-dz(od 2014) Rachunek zysków i strat dla organizacji pożytku publicznego (jednostki mikro prowadzące działalność gospodarczą) wg Dz.U.14.1100 (dowolne nazewnictwo kolumn)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje RZS-OPP(od 2014) i RZS-OPP-dz(od 2014).
RZS-OPP(od 2014) Rachunek zysków i strat dla organizacji pożytku publicznego (jednostki mikro nieprowadzące działalności gospodarczej) wg Dz.U.14.1100 (dowolne nazewnictwo kolumn)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje RZS-OPP(od 2014) i RZS-OPP-dz(od 2014).
RZSK-2(od 2015) Rachunek zysków i strat jednostek z wył. banków i ubezpieczycieli - wariant kalkulacyjny wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje RZSP-2(od 2015) i RZSK-2(od 2015).
RZSK-MA(od 2015) Rachunek zysków i strat dla jednostek małych - wariant kalkulacyjny wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje RZSK-MA(od 2015) i RZSP-MA(od 2015).
RZSP-2(od 2015) Rachunek zysków i strat jednostek z wył. banków i ubezpieczycieli - wariant porównawczy wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje RZSP-2(od 2015) i RZSK-2(od 2015).
RZSP-MA(od 2015) Rachunek zysków i strat dla jednostek małych - wariant porównawczy wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje RZSK-MA(od 2015) i RZSP-MA(od 2015).
SNEA Ewidencja arkuszy spisów z natury
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
SNKN Zestawienie kompensat niedoborów i nadwyżek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
SNOK Oświadczenie poinwentaryzacyjne osoby odpowiedzialnej materialnie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
SNOP Oświadczenie przedinwentaryzacyjne osoby odpowiedzialnej materialnie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
SNOPM Oświadczenie przedinwentaryzacyjne osoby odpowiedzialnej materialnie za środki pieniężne
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
SNRRI Protokół komisji inwentaryzacyjnej w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
SNWRI Wykaz różnic inwentaryzacyjnych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
SNZS Sprawozdanie zespołu dot. przygotowania i przebiegu spisu z natury
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
W (2x) Magazyn wyda (ruch wewnętrzny) 2 egz.
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Magazynowe/ST.
WDZ(2) Wezwanie do zapłaty
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Księgowe.
Wz Wydanie materiału na zewnątrz
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZZKW(od 2015) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wg Dz.U.15.1333 (dowolne nazewnictwo kolumn)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  

05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty

Pakiet Przelewy
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka    
BPW(2)(1 odc.), BPW(2)(1 odc.), BPW(2)(1 odc.)(perf.), BPW(2)(1 odc.)(perf.), BPW(2)(1x2), BPW(2)(1x2), ICPW(1x2)(od 2017).
BPW(2)(1 odc.) Polecenie przelewu (do nadruku na druk. igłowych)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje wzór 1 odc., 1x2 (przelew i wpłata) i 1 odc. (perf.)(przelew i wpłata). Dostępny również w Pakiecie Przelewy.
BPW(2)(1 odc.) Wpłata gotówkowa (do nadruku na druk. igłowych)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje wzór 1 odc., 1x2 (przelew i wpłata) i 1 odc. (perf.)(przelew i wpłata). Dostępny również w Pakiecie Przelewy.
BPW(2)(1 odc.)(perf.) Polecenie przelewu
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje wzór 1 odc., 1x2 (przelew i wpłata) i 1 odc. (perf.)(przelew i wpłata). Dostępny również w Pakiecie Przelewy.
BPW(2)(1 odc.)(perf.) Wpłata gotówkowa
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje wzór 1 odc., 1x2 (przelew i wpłata) i 1 odc. (perf.)(przelew i wpłata). Dostępny również w Pakiecie Przelewy.
BPW(2)(1x2) Polecenie przelewu 2 odc.
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje wzór 1 odc., 1x2 (przelew i wpłata) i 1 odc. (perf.)(przelew i wpłata). Dostępny również w Pakiecie Przelewy.
BPW(2)(1x2) Wpłata gotówkowa 2 odc.
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje wzór 1 odc., 1x2 (przelew i wpłata) i 1 odc. (perf.)(przelew i wpłata). Dostępny również w Pakiecie Przelewy.
ICPW(1x2)(od 2017) Polecenie przelewu/wpłaty cła, podatków od importu towarów oraz mandatów, kar pieniężnych i innych należności związanych z importem towarów
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Przelewy.

06. Różne

Pakiet BHP2
cena brutto: 123,00 zł Do koszyka    
DW-01, DW-02, DW-03(2), DW-04(2), DW-05(2), DW-06, DW-08(2012), DW-10(2), DW-11, DW-12, DW-13, OPWP.
AL-KW(2008) Kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
AL-OMD(2008) Oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
BHP KSW Karta szkolenia wstępnego BHP
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
BHP Uk.Szk. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
CEIDG-1(wer.1.8.3)(2) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.3) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z poprzedniej wersji.
Cz-Szk-1-1(2011) Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje Cz-Szk-1 i Cz-Szk-2.
Cz-Szk-4(2) Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac z azbestem
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Doch MOPS Zaświadczenie o dochodach dla MOPS
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
DW-01 Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-02 Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-03(2) Wyjaśnienia poszkodowanego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-04(2) Informacje uzyskane od świadka
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-05(2) Karta wypadku
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-06 Zawiadomienie o wypadku w drodze do pracy / z pracy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-08(2012) Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-10(2) Rejestr wypadków przy pracy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-11 Oświadczenie o trzeźwości poszkodowanego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-12 Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-13 Polecenie powypadkowe usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu BHP
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DWSL(1) Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
DWSPL(1) Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
DWSPZ(1) Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
FIIO(1) Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
INF-O-P-dM(od 2014) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
INF-O-P-dR Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KBP(2) Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KON-W(4) Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KT(1) Karta transakcji
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
MT-KK Wniosek o wydanie karty kierowcy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
MT-KO Wniosek o wydanie karty kontrolnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
MT-KP Wniosek o wydanie karty przedsiębiorstwa
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
MT-KW Wniosek o wydanie karty warsztatowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
NFZ S1 ER(2) Wniosek o wydanie dokumentu S1 emerytowi, renciście lub członkowi rodziny
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
NFZ S1 OS(od 2017) Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
NFZ S1 PD(od 2017) Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie czasowo przenoszącej działalność zawodową do innego państwa UE/EFTA
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
NFZ S1(od 2017) Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie zamieszkałej w innym państwie UE/EFTA
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
NFZ wnE-123 Wniosek o wydanie formularza E-123
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ONW(2) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OPWP Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
OSKD(1) Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PAP(4)(PP S.A. nr 77) Paczka pocztowa (do nadruku na oryginale)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PePo(3)(PP S.A. nr 88) Pełnomocnictwo pocztowe
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PKN(2)(PP S.A. nr 1b) Pocztowa książka nadawcza (potwierdzenie nadania przesyłki poleconej)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PP S.A. nr 24(3) Potwierdzenie odbioru (do nadruku na oryginale)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PP S.A. nr 42(2) Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością (PP S.A. nr 42) (do nadruku na oryginale)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PP S.A. nr 46(od 2017) Nalepka adresowa - PACZKA24, PACZKA48 (PP S.A. nr 46)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PTZ Nr1 Formularz do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego Nr 1
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje PTZ Nr 1 i Nr 2.
SUB-OFE(1) Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez zakład ubezpieczeń społecznych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
TR02 Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
TR03 Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
TR04 Oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
UDM(4) Wniosek o udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
UDP Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
UKSS Umowa kupna - sprzedaży samochodu
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje UKSS i UOCW.
UMNA Umowa najmu
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
UOKK-PNB(od 2016) Powiadomienie o produkcie, który nie jest bezpieczny wg Dz.U.05.80.694
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
Up EKUZ (2015) Upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Wn EKUZ cert(4)(2017) Wniosek o wydanie Certyfikatu tymczasowego zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ze względu na uzyskanie rzeczowych świadczeń zdrowotnych w okresie poprzedzającym złożenie wniosku
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
Wn EKUZ onp(10)(2017) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
Wn EKUZ tur(8)(2017) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
Wn EKUZ zps (2015) Zaświadczenie wypełniane przez płatnika składek do wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Wn ZKLUE(2) Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub europejskiego porozumienia o wolnym handlu
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WUNN Wypowiedzenie umowy najmu przez Najemcę
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje WUNN i WUNW.
WUNW Wypowiedzenie umowy najmu przez Wynajmującego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje WUNN i WUNW.
ZAW-K(3) Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZRDO(2) Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  

07. Bankowe

AZ-DEP Aktywa - rachunki bieżące i depozyty w instytucjach kredytowych oraz bankach zagranicznych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
AZ-IB Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
AZ-KRE Aktywa - pożyczki udzielone nierezydentom i należności od nierezydentów z tytułu leasingu finansowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
AZ-KRH Aktywa - należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
AZ-NZR Aktywa - nieruchomości za granicą
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
AZ-POZ Aktywa - pozostałe aktywa finansowe i należności od nierezydentów
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
AZ-REP Aktywa - należności z tytułu zakupionych od nierezydenta papierów wartościowych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
AZ-UDZ Aktywa - udziały w spółkach będących nierezydentami
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
BAW Bankowa asygnata wypłaty
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje BAW i BAW(2po2).
BNM Bankowa nota memoriałowa
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
IP-ASA Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - aktywa
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
IP-ASP Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - pasywa
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
IP-SYM Instrumenty pochodne o ryzyku symetrycznym (pozostałe)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PW-ADM Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PW-ADN Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PW-AFM Tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PW-AFN Tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PW-AIM - Papiery wartościowe z kodem ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami (wypełniają wyłącznie firmy inwestycyjne)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PW-AIN Papiery wartościowe z kodem ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PW-AUM - Papiery udziałowe bez kodu ISIN, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PW-AUN Papiery udziałowe bez kodu ISIN wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PW-EMI Dokonana przez podmiot sprawozdawczy emisja własnych papierów wartościowych, skierowana na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objęta przez nierezydenta
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PW-PAN - Akcje bez kodu ISIN wyemitowane przez podmiot sprawozdawczy, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PW-PDM Papiery dłużne bez kodu ISIN, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów (wypełniają wyłącznie firmy inwestycyjne)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PW-PIM Papiery wartościowe z kodem ISIN, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów (wypełniają wyłącznie firmy inwestycyjne)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PW-PUM - Papiery udziałowe bez kodu ISIN, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PW-RIN - Papiery wartościowe z kodem ISIN, wyemitowane przez rezydentów, nabyte poza rynkiem krajowym, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PW-ZME Zmiany danych dotyczących dokonanej przez podmiot sprawozdawczy emisji własnych papierów wartościowych, skierowanej na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objętej przez nierezydenta
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PZ-IB Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PZ-KAN Zagraniczne środki płatnicze w postaci banknotów i monet w kantorach
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PZ-KRD Pasywa - długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego z terminem wymagalności do 1 roku włącznie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PZ-KRE Pasywa - kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz zobowiązania z tutułu leasingu finansowego wobec nierezydentów
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PZ-KRH Pasywa - zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PZ-KRN Pasywa - długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PZ-POZ Pasywa - pozostałe zobowiązania finansowe wobec nierezydentów
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PZ-REP Pasywa - zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PZ-UDZ Pasywa - udziały nierezydentów w kapitale podmiotu sprawozdawczego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  

08. Sądowe

Pakiet Rejestr Zastawów
cena brutto: 246,00 zł Do koszyka    
DW-2(2), DW-4, RZ-1(2009), RZ-1A(2009), RZ-2(2009), RZ-2A(2009), RZ-3(2009), RZ-D(2009), RZ-W(2009), RZ-Z(2)(2009).
CI KRS-CDN(3) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
CI KRS-CDO(3) Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
CI KRS-CDT(3) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
CI KRS-CNR(6) Wniosek o podanie numeru KRS
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
CI KRS-COD(3) Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
CI KRS-CWY(3) Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
CI KRS-CZN(3) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
CI KRS-CZT(3) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
CI KRS-CZW(3) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
DS(4) Dane stron wg Dz.U.2016.1213 zał.2
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
DW-2(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów
cena brutto: 246,00 zł Do koszyka aktualizacja: 123,00 zł Do koszyka  
Dostępny tylko w Pakiecie Rejestr Zastawów.
DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów
cena brutto: 246,00 zł Do koszyka aktualizacja: 123,00 zł Do koszyka  
Dostępny tylko w Pakiecie Rejestr Zastawów.
FWPP Formularz wniosku o prawo pomocy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KRS-D1(3) Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-D2(3) Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-D3(3) Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-W1(6) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-W10(8) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-W12(5) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-W13(5) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-W14(4) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-W2(7) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-W20(5) Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-W20(6) Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-W21(4) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-W22(6) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-W3(7) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-W4(8) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - SPÓŁKA AKCYJNA
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-W5(7) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - SPÓŁDZIELNIA
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-W6(7) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-W7(7) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o KRS
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje KRS-W7(7) i KRS-W7(7z). Załączniki są bezpłatne.
KRS-W8(6) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-W9(4) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA podejmująca działalność gospodarczą
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z1(5) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z10(6) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z12(5) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z13(5) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z14(3) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z2(6) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z20(5) Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z21(3) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z22(5) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z3(7) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z30(6) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z40(4) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA, CELNA, na rzecz ZUS.
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z41(3) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYTELNOŚĆ
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z42(3) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYCIEL-ZMIANA
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z5(5) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA (Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z6(6) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z61(4) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z62(1) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ZAWIESZENIE / WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z63(4) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, ZARZĄD KOMISARYCZNY / ZARZĄD PRZYMUSOWY / POWIERZENIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWYM
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z67(3) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UKŁADOWE
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z68(2) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z7(4) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KRS-Z8(5) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
KW-ODPIS(3) Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / wyciągu z księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej.
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KW-WPIS(7) Wniosek o wpis w księdze wieczystej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
KW-ZAL(7) Wniosek o założenie księgi wieczystej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
KZKL(2) Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
MS-UIP(3) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Ministerstwo Sprawiedliwości
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
MSiG-M1(2015) Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OP(3) Odpowiedź na pozew wg Dz.U.12.450 zał.4
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OŚ-MAJ A(2014) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OŚ-MAJ K(2015) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
P(4) Pozew (w postępowaniu uproszczonym) wg Dz.U.2016.1213 zał.1
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PENZ Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załączniki są bezpłatne.
PPF(3) Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PPPr(3) Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PW(4) Pozew wzajemny wg Dz.U.2016.1213 zał.3
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
SENZ Sprzeciw do europejskiego nakazu zapłaty
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
SP(3) Sprzeciw od wyroku zaocznego / zarzuty od nakazu zapłaty / sprzeciw od nakazu zapłaty wg Dz.U.12.450 zał.6
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
UIO(3) Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
UIPZ(3) Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WD(4) Pismo zawierające wnioski dowodowe wg Dz.U.12.450 zał.3
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WI(2015) Wykaz inwentarza wg Dz.U.15.1537
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WnKomp(od 2016) Wniosek o przyznanie kompensaty
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  

09. PFRON

INF-D-P(od 2016) Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
INF-O-PP(od 2016) (ZUS-RD-FPI-02) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
INF-O-PR(2011) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
INF-W(2011) Informacja półroczna dotycząca spełnienia przez pracodawców prowadzących zakł. pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określ. w art.28 i art.33 ust.1 i 3 ustawy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
INF-WZ(2011) Informacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakł. pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określ. w art.28 i art.33 ust.1 i 3 ustawy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
SPP(od 2016) Oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa samodzielnego / partnerskiego / powiązanego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje SPP(od 2016) i SEP(od 2016).
Wn-D(od 2016) Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
Wn-KZ cz1(2015) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych cz. 1
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje Wn-KZ cz1 + Wn-KZ cz2 + Wn-KZ cz3 + Wn-KZ cz4.
Wn-O(2014) Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Wn-U-A(od 2016) Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
Wn-U-G(od 2016) Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
Wn-W cz1(2014) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej cz.1
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje Wn-W cz1 + Wn-W cz2.

10. Pracownicze

BZKUMR(od 2016) Oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
DELEGACJA(2) Polecenie wyjazdu służbowego
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
EPP(2) Ewidencja przebiegu pojazdu
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
IPWP Informacja o podstawowych warunkach pracy w przedsiębiorstwie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KAOB Karta obiegowa zmiany w stosunku pracy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KECP(2) - Karta ewidencji czasu pracy (miesięczna).
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KEOP Roczna karta ewidencji obecności w pracy.
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KEW Karta ewidencyjna wyposażenia
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KOS(6) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KOSP Kwestionariusz osobowy dla pracownika
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KURL Kartoteka urlopów
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KWP1(5) Karta wynagrodzeń pracownika - wersja rozbudowana
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KWP2(2)(2006) Karta wynagrodzeń pracownika - dane dla potrzeb rozliczenia podatkowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KWW Kwit wypłaty wynagrodzenia
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
LOP(1) Lista obecności pracowników
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
LPL1(od 2017) - Lista płac - format A4 1 str. 11 pozycji
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
MZWS Miesięczne zestawienie wydatków z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OCPUW(od 2016) Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do korzystania z urlopu wychowawczego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OPKUP(od 2016) Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
OPNW Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącanie należności z wynagrodzenia za pracę
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OPWK Oświadczenie - zgoda na przelew wynagrodzenia na konto
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OSW3(od 2017) Oświadczenie podatnika o dochodach przekraczających górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OUP Obowiązki i uprawnienia pracownika
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OUSP(od 2016) Oświadczenie o utrzymaniu stosunku pracy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OUSS Oświadczenie do umowy o używanie samochodu osobowego do celów służbowych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
OZU(1) Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PBL(4) Skierowanie pracownika na badania lekarskie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PIT-11(23)(od 2016 e-dek) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje)
cena brutto: 123,00 zł Do koszyka aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 22.
PIT-8C(8)(od 2016 e-dek) Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (e-deklaracje)
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 7.
POU(3) Podanie o urlop
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PZRW Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PZSU Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PZWP Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
RKECP(1) - Roczna karta ewidencji czasu pracy pracownika.
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
RKPZ Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
RUOP(2) Rozwiązanie umowy o pracę - za wypowiedzeniem / ze skróconym okresem wyp. / bez wypowiedzenia
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
RUPS Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
RZUM Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
RZUM(od 2016) Wniosek w sprawie rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
RZUW Rezygnacja z urlopu wychowawczego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
SOKP(1) Sprzeciw pracownika od wymierzonej kary porządkowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
SPRA(od 06.2017) Świadectwo pracy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
UOD Umowa o dzieło
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje UOD i UODR.
UODR(2009) Umowa o dzieło - rachunek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje UOD i UODR.
UOP(od 2016) Umowa o pracę
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
UOPM Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
URZWP(od 2016) Wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
USSO Umowa o używanie samochodu osobowego do celów służbowych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
UZK Umowa o zakazie konkurencji
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
UZLR(5)(od 2017) Umowa zlecenia - rachunek
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje UZL(od 2016), UZLO(od 2016) i UZLR(5)(od 2017). Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
WDP Wykaz dokumentów pracowniczych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WRUR(od 2016) Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WUMOD(od 2016) Wniosek o urlop macierzyński dla pracownika - ojca dziecka
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WUOP(od 2017) Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
WUPZ(od 2017) Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
WUR1(od 2016) Wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WUR2(od 2016)Wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WUR3(od 2016) Wniosek o urlop rodzicielski w części
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WURojc(od 2016) Wniosek o urlop rodzicielski dla pracownika - ojca dziecka
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WURPP(od 2016) Wniosek o urlop rodzicielski - po przerwie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WUUM(od 2016) Wniosek o urlop macierzyński przed porodem
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WUUO(od 2016) Wniosek o urlop ojcowski
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WUUW(od 2016) Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WZOP(od 2016) Wniosek o zwolnienie od pracy z uwagi na wychowanie dziecka do lat 14
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WZSZ Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZAS-ZAR(2) Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZOKP(1) Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUSZ Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych/zdrowotnych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  

11. Agencje Rolne

FPZ_f1(od 9.2017)(wer.1.0) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KRBO(2011) Księga rejestracji bydła - okładka
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje okładkę + karty wsadowe.
KROO(2011) Księga rejestracji owiec / kóz - okładka
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje okładkę + karty wsadowe.
KRSO(2011) Księga rejestracji świń - okładka
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje okładkę + karty wsadowe.
SSBOK/17 Spis stanu stada bydła albo owiec albo kóz
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
SSŚ/17 Spis stanu stada świń
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
W-1/04(od 2017) Wniosek o wpis do ewidencji producentów
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje W-1/04(od 2017), W-1.1/04(od 2016), W-1.1/04 dod(od 2016) i W-1.2/04(od 2015).
W-RS1/115(2010) Wniosek o przyznanie renty strukturalnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje W-RS1/115 + dodatkowe strony.
W-RS2/115(2010) Wniosek o przejęcie renty strukturalnej przez małżonka
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WPR_P1_f1(6.2)(2016) Formularz rejestracyjny WPR_P1_f1
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZPAR(od 2013) Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZPBOK-1/13 Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZPBOK-3/13 Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz (wielopozycyjne)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUŚ/17 Zgłoszenie uboju świń w rzeźni
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.

12. Organa egzekucyjne

Pakiet TYT
cena brutto: 123,00 zł Do koszyka    
TW-1(6) 1-poz., TW-1(6) 4-poz., TW-1(6), TW-1(6)(blok C), TW-1(6)(blok E), TW-2(4), TW-2(4)(blok B.5), ZZ-1(3), ZZ-1(3)(blok A.2), ZZ-1(3)(blok C), ZZ-1(3)(blok D).
TW-1(6) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych wg Dz.U.2017.469
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje TW-1(6) i załączniki oraz TW-1(6) 1 poz. i TW-1(6) 4-poz. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej. Dostępny również w Pakiecie TYT.
TW-2(4) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym wg Dz.U.2016.599
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje TW-2(4) i TW-2(4)(blok B.5). Dostępny również w Pakiecie TYT.
TYU-2(9)(od 2017) Upomnienie - wezwanie do zapłaty należności wg Dz.U.15.2367 - obejmujące nie więcej niż cztery należności pieniężne
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
TYU(11)(od 2017) Upomnienie - wezwanie do zapłaty należności wg Dz.U.17.1483 - obejmujące jedną należność pieniężną
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZZ-1(3) Zarządzenie zabezpieczenia
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Cena obejmuje ZZ1-1 i załączniki. Dostępny również w Pakiecie TYT.

13. Dla lekarzy

OL-9(od 2017) Zaświadczenie o stanie zdrowia
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Zastępuje ZUS N-9.
PL/USA 7 Opinia lekarska
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
SLU(5) Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
TR01 Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZUS PR-4(od 2017.09) Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeń
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.

14. Środowiskowe

BAK-SR-OD(od 2017) Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
DPO(2) Dokument potwierdzający odzysk
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załącznik DPZ jest bezpłatny.
DPR(2) Dokument potwierdzający recykling
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załącznik DPZ jest bezpłatny.
KEKOS(od 2015) Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KEO(od 2015) Karta ewidencji odpadów
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KEON(od 2015) Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KEPWZE(od 2015) Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KEZSE(od 2015) Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KPO(od 2015) Karta przekazania odpadu
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
POM Formularz przyjęcia odpadów metali
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
RSE-ZR-1(od 2017) Zaświadczenie potwierdzające recykling
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
RSE-ZR-2(od 2017) Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
SGP tab.D(od 2014) Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat - tab.D - spalanie paliw
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje SGP(od 2014) i SGP tab.D(od 2014). Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
SZK(2014) Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  

15. KRUS

KRUS N-14(2) Zaświadczenie o stanie zdrowia
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KRUS SR-12(od 2016) Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
KRUS SR-16 Wniosek o przyznanie emerytury - renty za gospodarstwo przekazane przed 1 stycznia 1978 r.
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KRUS SR-20(od 2016) Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KRUS SR-21A(od 2016) Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
KRUS SR-22 Wniosek o zasiłek chorobowy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KRUS SR-22A(2) Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KRUS SR-23(od 2017) Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu/ śmierci z powodu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KRUS SR-24A(od 2016) Wniosek o zasiłek macierzyński
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KRUS SR-26(od 2016) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
KRUS SR-9(od 2016) Zeznanie świadka
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KRUS UD-2 Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KRUS UD-24(od 2017) Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KRUS UD-24A(od 2017) Oświadczenie w sprawie pracy w gospodarstwie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KRUS UD-24B(od 2017) Oświadczenie
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KRUS UD-2Z Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
KRUS UD-5 Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PUSR Wniosek o przywrócenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  

16. Państwowa Inspekcja Sanitarna

IS-GKS1 Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje IS-GKS1 + załącznik IS-GKSz1.
IS-GKS2 Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Cena obejmuje IS-GKS2 + załącznik IS-GKSz2.
IS-WRZ1 Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
IS-WRZ2 Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
IS-WRZ3 Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
IS-WRZ4 Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ISOK-IM Wniosek o wydanie opinii sanitarnej na przeprowadzenie imprezy masowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  

17. Izba i urząd celny

AKC-4/AKC-4zo(5)(od 2017) Deklaracja dla podatku akcyzowego
cena brutto: 123,00 zł Do koszyka aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka  
Cena obejmuje AKC-4/AKC-4zo + załączniki + AKC-PA. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-EN(6)(od 2017) Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-P(2)(2017) Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-R(3)(od 2017) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-ST/AKC-STn(4)(od 2017) Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-U/A(1)(od 2017) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
AKC-U/S(1)(od 2017) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych
cena brutto: 61,50 zł Do koszyka aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka  
AKC-WG(3)(od 2017) Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-WW(5)(od 2017) Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-Z(3)(od 2017) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ASOZ(od 2017) Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
DDWW(2) Dokument dostawy wyrobów węglowych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ICPW(1x2)(od 2017) Polecenie przelewu/wpłaty cła, podatków od importu towarów oraz mandatów, kar pieniężnych i innych należności związanych z importem towarów
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Dostępny również w Pakiecie Przelewy.
NWAZ(od 2017) Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
OPAL(1)(od 2018) Informacja w sprawie opłaty paliwowej
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
PG-K(1)(od 2014) Wniosek o rejestrację/aktualizację/unieważnienie EORI - Podmiot krajowy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
VAT-14(2)(od 2017) Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Załącznik VAT-14/A jest bezpłatny.
WnZwZA(od 2017) Wniosek o zwolnienie/ przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
WOJUM(1) Wniosek o jednorazowe uznanie miejsca, w którym dokonywane będą czynności przewidziane przepisami prawa celnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
WOUZM(1) Wniosek o uznanie / zmianę miejsca, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
ZAKC(od 2017) Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium kraju
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZWR AKC SAM(od 2017) Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZWR AKC(od 2017) Wniosek o zwrot akcyzy
cena brutto: 30,75 zł Do koszyka aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka  
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2015 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne