IPS Nowości http://www.ips-infor.com.pl pl I.P.S. Tue, 23 Jan 2018 09:20:19 Tue, 23 Jan 2018 09:18:05 Nowy: CIT-8A(12)(od 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cit8a.f_iCIT-8A(12)(od 2017 e-dek) Tue, 23 Jan 2018 09:18:05 Nowy: CIT-8B(11)(od 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cit8b.f_iCIT-8B(11)(od 2017 e-dek) Mon, 22 Jan 2018 01:31:23 Nowy: DG-1(2018) Meldunek o działalności gospodarczej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/dg1.f_iDG-1(2018) Mon, 22 Jan 2018 01:31:23 Nowy: DG-1(zał.B)(2018) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/dg1b.f_iDG-1(zał.B)(2018) Mon, 22 Jan 2018 01:31:23 Nowy: F-03(za 2017) Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/f03.f_iF-03(za 2017) Mon, 22 Jan 2018 01:31:23 Nowy: ZDS (za 2017) Załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gzds.f_iZDS (za 2017) Mon, 22 Jan 2018 01:31:23 Nowy: P-01(za 2017) Sprawozdanie o produkcji za rok 2017. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gp01.f_iP-01(za 2017) Mon, 22 Jan 2018 01:31:23 Nowy: P-02(2018) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach za miesiąc w 2018 r.. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gp02.f_iP-02(2018) Mon, 22 Jan 2018 01:31:23 Nowy: RON(od 2017) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ron.f_iRON(od 2017) Mon, 22 Jan 2018 01:31:23 Nowy: ROW(od 2017) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/row.f_iROW(od 2017) Wed, 17 Jan 2018 11:38:27 Nowy: PIT-WZ(1)(za 2017 e-dek) Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pitwz.f_iPIT-WZ(1)(za 2017 e-dek) Wed, 17 Jan 2018 11:38:27 Nowy: PIT-WZ D.2(1)(za 2017) Załącznik do PIT-WZ, dane identyfikacyjne dziecka (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pitwz1.f_iPIT-WZ D.2(1)(za 2017) Wed, 17 Jan 2018 11:38:27 Nowy: ROP(od 2017) Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/rop.f_iROP Tue, 16 Jan 2018 01:59:59 Nowy: ROF(od 2017) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/rof.f_iROF(od 2017) Tue, 16 Jan 2018 01:59:59 Nowy: ROS(od 2017) Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną wysokość stopy referencyjnej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ros.f_iROS(od 2017) Fri, 12 Jan 2018 03:01:18 Nowy: CIT-8(25)(od 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cit8.f_iCIT-8(25)(od 2017 e-dek) Fri, 12 Jan 2018 03:01:18 Nowy: CIT-8/O(12)(od 2017) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cit8o.f_iCIT-8/O(12)(od 2017) Fri, 12 Jan 2018 03:01:18 Nowy: CIT/BR(3)(od 2017) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citbr.f_iCIT/BR(3)(od 2017) Fri, 12 Jan 2018 03:01:18 Nowy: CIT/TP(1)(od 2017) Uproszczone sprawozdanie (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cittp.f_iCIT/TP(1)(od 2017) Fri, 12 Jan 2018 03:01:18 Nowy: NIP-2 cz.B.2.(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, informacja o numerach. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n2b2.f_iNIP-2 cz.B.2.(11)(od 2018 Fri, 12 Jan 2018 03:01:18 Nowy: NIP-2 cz.B.7.(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, lista adresów pozostałych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n2b7.f_iNIP-2 cz.B.7.(11)(od 2018 Fri, 12 Jan 2018 03:01:18 Nowy: NIP-2 cz.C.1.2(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, pozostałe rachunki związane z prowadzoną działalnością (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n2c1.f_iNIP-2 cz.C.1.2(11)(od 201 Fri, 12 Jan 2018 03:01:18 Nowy: NIP-2 cz.D.2.(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, dane wyodrębnionych jednostek wewnętrznych (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n2d2.f_iNIP-2 cz.D.2.(11)(od 2018 Fri, 12 Jan 2018 03:01:18 Nowy: NIP-2 cz.D.3.(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, dane wspólników / spółek tworzących grupę (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n2d3.f_iNIP-2 cz.D.3.(11)(od 2018 Fri, 12 Jan 2018 03:01:18 Nowy: NIP-2(11)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/nip2.f_iNIP-2(11)(od 2018 e-dek) Fri, 12 Jan 2018 03:01:18 Nowy: PIT-OP(1)(za 2017 e-dek) Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pitop.f_iPIT-OP(1)(za 2017 e-dek) Fri, 12 Jan 2018 03:01:18 Zmiany w CIT-D(5)(od 2016 e-dek): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-8(25)(od 2017 e-dek).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cd.f_iCIT-D(5)(od 2016 e-dek) Fri, 12 Jan 2018 03:01:18 Zmiany w CIT-ST/A(5a): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-8(25)(od 2017 e-dek).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citsta.f_iCIT-ST/A(5a) Fri, 12 Jan 2018 03:01:18 Zmiany w CIT-ST zał.(7)(od 2017): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-8(25)(od 2017 e-dek).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citst.f_iCIT-ST zał.(7)(od 2017)https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citst.f_iCIT-ST zał.(7)(od 2017)https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citst.f_iCIT-ST zał.(7)(od 2017) Fri, 12 Jan 2018 03:01:18 Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-8(25)(od 2017 e-dek).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/orzu.f_iORD-ZU(2)(od 2016) Fri, 12 Jan 2018 03:01:18 Zmiany w SPR/MT OP(1): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-8(25)(od 2017 e-dek).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/sprop.f_iSPR/MT OP(1) Thu, 11 Jan 2018 01:43:36 Nowy: NIP-7 cz.B.2.(4)(od 2018) Załącznik do NIP-7, informacja o numerach. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n7b2.f_iNIP-7 cz.B.2.(4)(od 2018) Thu, 11 Jan 2018 01:43:36 Nowy: NIP-7 cz.C.3.2(4)(od 2018) Załącznik do NIP-7, lista adresów pozostałych miejsc prowadzenia działalności (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n7c3.f_iNIP-7 cz.C.3.2(4)(od 2018 Thu, 11 Jan 2018 01:43:36 Nowy: NIP-7 cz.D.2.2(4)(od 2018) Załącznik do NIP-7, rachunki związane z działalnością (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n7d2.f_iNIP-7 cz.D.2.2(4)(od 2018 Thu, 11 Jan 2018 01:43:36 Nowy: NIP-8(2)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/nip8.f_iNIP-8(2)(od 2018 e-dek) Thu, 11 Jan 2018 01:43:36 Nowy: NIP-8 cz.B.2.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, informacja o numerach. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n8b2.f_iNIP-8 cz.B.2.(2)(od 2018) Thu, 11 Jan 2018 01:43:36 Nowy: NIP-8 cz.B.4.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, lista adresów pozostałych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n8b4.f_iNIP-8 cz.B.4.(2)(od 2018) Thu, 11 Jan 2018 01:43:36 Nowy: NIP-8 cz.C.1.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, rachunki związane z działalnością (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n8c1.f_iNIP-8 cz.C.1.(2)(od 2018) Thu, 11 Jan 2018 01:43:36 Nowy: NIP-8 cz.D.2.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, dane. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n8d2.f_iNIP-8 cz.D.2.(2)(od 2018) Thu, 11 Jan 2018 01:43:36 Nowy: NIP-8 cz.D.3.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, dane wspólników (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n8d3.f_iNIP-8 cz.D.3.(2)(od 2018) Thu, 11 Jan 2018 01:43:36 Nowy: NIP-7(4)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/nip7.f_iNIP-7(4)(od 2018 e-dek) Tue, 09 Jan 2018 12:09:51 Nowy: ZUS Z-3(od 2017) Zaświadczenie płatnika składek. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zusz3.f_iZUS Z-3(od 2017) Tue, 09 Jan 2018 12:09:51 Nowy: ZUS Z-3a(od 2017) Zaświadczenie płatnika składek. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zusz3a.f_iZUS Z-3a(od 2017) Fri, 05 Jan 2018 12:58:20 Nowy: Z-06(za 2017) Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gz06.f_iZ-06(za 2017) Fri, 05 Jan 2018 12:58:20 Nowy: ZAP-3(4)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zap3.f_iZAP-3(4)(od 2018 e-dek) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT-16A(9)(od 2017 e-dek) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit16a.f_iPIT-16A(9)(od 2017 e-dek) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT-19A(8)(od 2017 e-dek) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit19a.f_iPIT-19A(8)(od 2017 e-dek) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT-28(20)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit28.f_iPIT-28(20)(za 2017 e-dek) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT-28/A(17)(za 2017) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit28a.f_iPIT-28/A(17)(za 2017) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT-28/B(14)(za 2017) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit28b.f_iPIT-28/B(14)(za 2017) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT-2K(8)(za 2017) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit2k.f_iPIT-2K(8)(za 2017) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT-36(25)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit36.f_iPIT-36(25)(za 2017 e-dek) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT-36L(14)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit36l.f_iPIT-36L(14)(za 2017 e-dek Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT-37(24)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit37.f_iPIT-37(24)(za 2017 e-dek) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT-38(12)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit38.f_iPIT-38(12)(za 2017 e-dek) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT-39(8)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit39.f_iPIT-39(8)(za 2017 e-dek) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT/B(15)(za 2017) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pitb.f_iPIT/B(15)(za 2017) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT/BR(2)(za 2017) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pitbr.f_iPIT/BR(2)(za 2017) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT/D(26)(za 2017) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pitd.f_iPIT/D(26)(za 2017) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT/DS(2)(za 2017) Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pitds.f_iPIT/DS(2)(za 2017) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT/M(7)(za 2017) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pitm.f_iPIT/M(7)(za 2017) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT/O(22)(za 2017) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pito.f_iPIT/O(22)(za 2017) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT/TP(1)(za 2017) Uproszczone sprawozdanie (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pittp.f_iPIT/TP(1)(za 2017) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT/Z(6)(za 2017) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pitz.f_iPIT/Z(6)(za 2017) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Nowy: PIT/ZG(5)(za 2017) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pitzg.f_iPIT/ZG(5)(za 2017) Thu, 04 Jan 2018 10:55:49 Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawach z PIT-16A(9)(od 2017 e-dek) i PIT-19A(8)(od 2017 e-dek).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/orzu.f_iORD-ZU(2)(od 2016) Tue, 02 Jan 2018 01:43:45 Nowy: OPAL(1)(od 2018) Informacja w sprawie opłaty paliwowej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/op.f_iOPAL(1)(od 2018) Tue, 02 Jan 2018 01:43:45 Zmiany w UODR(2009): Dostosowano do przepisów podatkowych obowiązujących w 2018 r.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/udzr.f_iUODR(2009) Tue, 02 Jan 2018 01:43:45 Zmiany w UZLR(5)(od 2017): Zaktualizowano limit kosztów 50 proc. dla twórców obowiązujący od 2018 r.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/uzlr1.f_iUZLR(5)(od 2017) Fri, 29 Dec 2017 01:23:11 Nowy: CBC-P(1)(od 2017.12 e-dek) Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cbcp.f_iCBC-P(1)(od 2017.12 e-dek Fri, 29 Dec 2017 01:23:11 Nowy: RD-2(od 2017) Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis, pomocy publicznej de minimis w rolnictwie, pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/rd2.f_iRD-2(od 2017)