IPS Nowości http://www.ips-infor.com.pl pl I.P.S. Mon, 18 Sep 2017 01:42:18 Mon, 18 Sep 2017 01:41:02 Nowy: Z-15B(od 2017) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/zz15b.f_iZ-15B(od 2017) Fri, 15 Sep 2017 01:05:33 Nowy: NIP-5/W(7)(od 2017 e-dek) Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (e-deklaracje). Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/nip5.f_iNIP-5/W(7)(od 2017 e-dek) Fri, 15 Sep 2017 01:05:33 Nowy: ZUŚ/17 Zgłoszenie uboju świń w rzeźni. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/swub.f_iZUŚ/17 Fri, 15 Sep 2017 01:05:33 Nowy: Z-15A(od 2017) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/zz15a.f_iZ-15A(od 2017) Thu, 14 Sep 2017 01:28:55 Nowy: RD-6 Wniosek o przeksięgowanie wpłaty pomiędzy kontami płatników składek. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/zrd6.f_iRD-6 Wed, 13 Sep 2017 10:16:08 Nowy: FPZ_f1(od 2017)(wer.2.0) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/fpzf1.f_iFPZ_f1(od 2017)(wer.2.0) Thu, 07 Sep 2017 01:55:51 Nowy: KRUS UD-24(od 2017) Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/ud24.f_iKRUS UD-24(od 2017) Thu, 07 Sep 2017 01:55:51 Nowy: KRUS UD-24A(od 2017) Oświadczenie w sprawie pracy w gospodarstwie. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/ud24a.f_iKRUS UD-24A(od 2017) Thu, 07 Sep 2017 01:55:51 Nowy: KRUS UD-24B(od 2017) Oświadczenie. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/ud24b.f_iKRUS UD-24B(od 2017) Thu, 07 Sep 2017 01:55:51 Nowy: LPL1(od 2017) - Lista płac - format A4 1 str. 11 pozycji. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/lpl.f_iLPL1(od 2017) Mon, 04 Sep 2017 11:35:04 Nowy: KRUS SR-23(od 2017) Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu/ śmierci z powodu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowowej. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/sr23.f_iKRUS SR-23(od 2017) Mon, 04 Sep 2017 11:35:04 Nowy: RNW(od 2017) Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/rnw.f_iRNW(od 2017) Sat, 19 Aug 2017 08:31:26 Nowy: CRS-1(1)(od 2017 e-dek) Informacje o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych (dla jednej raportującej instytucji finansowej)(e-deklaracje). Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/crs1.f_iCRS-1(1)(od 2017 e-dek) Sat, 19 Aug 2017 08:31:26 Nowy: CRS-1(os.fiz)(1)(od 2017) Załącznik do CRS-1 część C - rachunek raportowany osoby fizycznej (e-deklaracje). Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/crscf.f_iCRS-1(os.fiz)(1)(od 2017) Sat, 19 Aug 2017 08:31:26 Nowy: CRS-1(org)(1)(od 2017) Załącznik do CRS-1 część C - rachunek raportowany organizacji (e-deklaracje). Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/crscp.f_iCRS-1(org)(1)(od 2017)