IPS Nowości http://www.ips-infor.com.pl pl I.P.S. Mon, 13 Nov 2017 01:39:58 Mon, 13 Nov 2017 01:38:59 Nowy: ZAS-15(od 2017) Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zas15.f_iZAS-15(od 2017) Mon, 13 Nov 2017 01:38:59 Nowy: ZAS-36(od 2017) Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zas36.f_iZAS-36(od 2017) Mon, 13 Nov 2017 01:38:59 Nowy: ZUR(od 2017) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zur.f_iZUR(od 2017) Fri, 10 Nov 2017 09:09:00 Nowy: ZUS ZAM(od 2017) Wniosek o zasiłek macierzyński. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zzam.f_iZUS ZAM(od 2017) Wed, 08 Nov 2017 09:02:36 Nowy: ERR(od 2017) Wniosek o rentę rodzinną. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/err.f_iERR(od 2017) Wed, 08 Nov 2017 09:02:36 Nowy: ZUM(od 2017) Zaświadczenie płatnika składek o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zum.f_iZUM(od 2017) Mon, 06 Nov 2017 01:25:15 Nowy: EWG-O(od 2017) Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej - innej niż członek rodziny. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ewgo.f_iEWG-O(od 2017) Mon, 06 Nov 2017 01:25:15 Nowy: EWG-W(od 2017) Wskazanie/ zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ewgw.f_iEWG-W(od 2017) Mon, 06 Nov 2017 01:25:15 Nowy: ZAS-23(od 2017) Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zas23.f_iZAS-23(od 2017) Fri, 03 Nov 2017 10:01:44 Nowy: UZLR(5)(od 2017) Umowa zlecenia - rachunek. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/uzlr1.f_iUZLR(5)(od 2017) Mon, 30 Oct 2017 09:19:39 Nowy: UOP-A(od 2017) Aneks do umowy o pracę. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/uopa.f_iUOP-A(od 2017) Mon, 30 Oct 2017 09:19:39 Nowy: ERRZ(od 2017) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną dla osób, które ubiegają się o rentę rodzinną z zagranicznej instytucji państw UE/ EFTA. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/errz.f_iERRZ(od 2017) Mon, 30 Oct 2017 09:19:39 Zmiany w UOP(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawie z UOP-A.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/uop.f_iUOP(od 2016) Fri, 27 Oct 2017 12:13:29 Nowy: EWG-M(od 2017) Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ewgm.f_iEWG-M(od 2017) Wed, 25 Oct 2017 11:57:42 Nowy: ERZ(od 2017) Załącznik do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które ubiegają się o rentę inwalidzką z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/erz.f_iERZ(od 2017) Wed, 25 Oct 2017 11:57:42 Nowy: ZUS-US-WSI-01 Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zwsi1.f_iZUS-US-WSI-01 Mon, 23 Oct 2017 01:47:18 Nowy: CBC-P(1)(od 2017 e-dek) Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cbcp.f_iCBC-P(1)(od 2017 e-dek) Mon, 23 Oct 2017 01:47:18 Nowy: ERN(od 2017) Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ern.f_iERN(od 2017) Thu, 19 Oct 2017 10:14:04 Nowy: NIP-5/W(8)(od 2017) Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/nip5.f_iNIP-5/W(8)(od 2017) Wed, 18 Oct 2017 02:13:27 Nowy: FPZ_f1(od 9.2017)(wer.1.0) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/fpzf1.f_iFPZ_f1(od 9.2017)(wer.1.0 Wed, 18 Oct 2017 02:13:27 Nowy: EROP(od 2017) Oświadczenie o osiąganiu przychodu. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/erop.f_iEROP(od 2017) Wed, 18 Oct 2017 02:13:27 Nowy: EWG-P(od 2017) Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ewgp.f_iEWG-P(od 2017)